DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
851 TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN(nộp Bưu điện) Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
852 TRẦN QUỐC CƯỜNG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
853 Lê Văn Tuấn Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
854 NGUYỄN VĂN ĐẠT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
855 HUỲNH THỊ KIM TRIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
856 LÊ HỒNG THÁI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
857 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
858 VÕ CÔNG UẪN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
859 LÊ HOÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
860 Cao Đơi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
861 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
862 MAGPILE HOSENA ANGELICA GABRIELA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
863 NGHIÊM THỊ THU TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
864 NGUYỄN VĂN THỌ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
865 PHẠM THỊ YÊN PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
866 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
867 Huỳnh Ta Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
868 NGUYỄN NGỌC DIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
869 TỪ THỊ TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
870 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
871 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
872 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
873 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
874 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
875 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
876 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
877 HỒ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
878 HỒ BỬU HIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
879 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
880 NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
881 ĐẶNG THẾ KỲ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
882 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
883 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
884 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
885 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
886 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
887 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
888 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
889 TRẦN ĐÌNH VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
890 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
891 PHẠM HỒNG DUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
892 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
893 TRUNG TÂM ĐT KTNV GTVT Lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông vận tải
894 PHAN HỮU LỘC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
895 cty TNHH MTV SX TM DV hưng Phúc Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
896 LÊ VĂN TIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
897 VÕ NHẬT PHƯỚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
898 TRẦN NGỌC ĐÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
899 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
900 TRANG THỊ MỸ DUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp