DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
901 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
902 PHAN THỊ QUÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
903 LÊ KHÁNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
904 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
905 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
906 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
907 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
908 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
909 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
910 Bưu điện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
911 Phạm Minh Phát Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
912 NGUYỄN THỊ VĨ TÍCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
913 NGUYỄN VĂN DIỆP Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
914 CÔNG TY TNHH VIVABLACK VIỆT NAM Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
915 Công ty CP Đầu tư Bất động sản Nam Khang Miền Trung Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
916 NGUYỄN QUỐC THI Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
917 NGUYỄN VŨ HẠNH DUYÊN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
918 TRƯƠNG THỊ HỒNG PHƯƠNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
919 BẠCH THỊ TIẾN ĐẠI Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
920 ĐINH NHÃ DUYÊN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
921 ĐỖ PHẠM NHẬT VI Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
922 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
923 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI TÔ LÂM Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
924 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
925 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
926 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
927 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
928 Phạm Viết Tường Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
929 Phạm Viết Tường Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
930 UBND THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
931 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
932 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG NGHỆ CAO TRƯỜNG THÀNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
933 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG SOVICO - QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Sở Công Thương
934 NGUYỄN THỊ MAI Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
935 PHAN THỊ HIỀN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
936 BQL KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
937 BQL các dự án ĐTXD và PTQĐ Trà Bồng Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
938 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
939 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
940 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG SOVICO - QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Sở Công Thương
941 NGÔ MINH HÙNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
942 PHAN ĐỨC NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
943 HU SANHUA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
944 LONG HUAJUN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
945 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
946 XIE BING LAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
947 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
948 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
949 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
950 TRẦN THỊ TỐ LOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp