DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
951 HỒ BỬU HIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
952 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
953 NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
954 ĐẶNG THẾ KỲ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
955 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
956 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
957 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
958 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
959 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
960 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
961 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
962 TRẦN ĐÌNH VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
963 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
964 PHẠM HỒNG DUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
965 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
966 TRUNG TÂM ĐT KTNV GTVT Lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông vận tải
967 PHAN HỮU LỘC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
968 cty TNHH MTV SX TM DV hưng Phúc Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
969 LÊ VĂN TIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
970 VÕ NHẬT PHƯỚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
971 TRẦN NGỌC ĐÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
972 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
973 TRANG THỊ MỸ DUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
974 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
975 PHAN THỊ QUÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
976 LÊ KHÁNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
977 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
978 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
979 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
980 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
981 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
982 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
983 Bưu điện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
984 Phạm Minh Phát Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
985 NGUYỄN THỊ VĨ TÍCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
986 NGUYỄN VĂN DIỆP Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
987 CÔNG TY TNHH VIVABLACK VIỆT NAM Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
988 Công ty CP Đầu tư Bất động sản Nam Khang Miền Trung Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
989 NGUYỄN QUỐC THI Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
990 NGUYỄN VŨ HẠNH DUYÊN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
991 TRƯƠNG THỊ HỒNG PHƯƠNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
992 BẠCH THỊ TIẾN ĐẠI Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
993 ĐINH NHÃ DUYÊN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
994 ĐỖ PHẠM NHẬT VI Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
995 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
996 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI TÔ LÂM Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
997 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
998 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
999 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1000 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn