DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 CTY CP XD VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI QUANG MINH Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
2 NGUYỄN NGỌC NHIÊN Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
3 CTY TNHH MTV TM DV VT KHỞI PHÁT Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
4 TRƯỜNG CĐ CƠ GIỚI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
5 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LXCGĐB QUẢNG NGÃI 08232 08297 08220 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
6 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PEARL CITY Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
7 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 NGUYỄN NGỌC CHÂU Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Trần Lệ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 Trần Lệ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 Trần Lệ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 Trần Lệ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 Trần Lệ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 Trần Lệ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 Trần Lệ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 Ngô Hùng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 Trần Lệ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 Trần Lệ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 PHẠM HẾT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21 Trần Nhiều Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22 Nguyễn Quốc Huy Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 Công ty TNHH Dịch vụ giáo dục Nguyễn Việt Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
25 Công ty TNHH Dịch vụ giáo dục Nguyễn Việt Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
26 PHAN THỊ NGUYỆT Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
27 LÊ THỊ NHƯ ÁNH Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
28 Công ty TNHH QC - Nội thất và Cơ khí XD Thành Phát Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
29 LÊ THỊ NHƯ ÁNH Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30 PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế