DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 VÕ THỊ THO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
2 NGUYỄN THỊ THU HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3 HUỲNH THỊ THÚY VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4 NGUYỄN THỊ TRÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5 NGUYỄN THỊ HỒNG ẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6 LÊ THỊ HOA NHÀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7 VÕ THỊ BÍCH THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
8 BÙI THỊ LOAN ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
9 NGUYỄN THỊ KIỀU HOANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
10 ĐOÀN THỊ KIM TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
11 PHAN THỊ BÚP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
12 BÙI DIỆU QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
13 ĐỖ THỊ ÁI LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
14 VÕ THỊ HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
15 HUỲNH THỊ KIM QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
16 VÕ THỊ THANH THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
17 LÊ THỊ PHẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
18 NGUYỄN THỊ KIM TRÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
19 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
20 NGUYỄN MINH HOÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
21 VÕ THỊ THẢO CHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
22 PHẠM VĂN PLỜI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
23 PHẠM VĂN ĐẸP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
24 HUỲNH TRUNG TÍN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
25 NGUYỄN THỊ ÁNH THƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
26 PHẠM THỊ NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
27 NGUYỄN THANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
28 NGUYỄN THỊ MINH HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
29 LÊ THỊ MỸ DIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
30 NGUYỄN THỊ THANH HIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
31 TRẦN THỊ LỆ HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
32 BẠCH THỊ KIỀU OANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
33 PHẠM VĂN KHUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
34 LƯƠNG THỊ LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
35 PHẠM KHẮC TIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
36 PHẠM THỊ HỒNG HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
37 ĐẶNG THỊ THU HẰNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
38 NGUYỄN THỊ QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
39 TRƯƠNG QUANG THIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
40 NGUYỄN THỊ YẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
41 NGUYỄN THỊ TÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
42 NGUYỄN THỊ HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
43 LƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
44 LÊ THỊ HỒNG PHẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
45 ĐINH THỊ HOANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
46 NGUYỄN THỊ PHỤNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
47 ĐẶNG THỊ THÚY PHƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
48 Phạm TRung Trưởng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
49 Công ty TNHH Dược phẩm Tài Thịnh Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
50 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
51 CTY CP TM DV XD NHẤT VŨ Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
52 CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
53 TRẦN NHƯ NGÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
54 LÊ THỊ THU THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
55 PHẠM QUANG LANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
56 Bưu điện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
57 PHAN THÀNH NHÂN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
58 LÊ THỤC QUỲNH DUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
59 DNTN xí nghiệp xây dựng Tiến Châu Lĩnh vực vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
60 PHAN THỊ PHƯƠNG CHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
61 CÔNG TY TNHH M.E.NIKKISO VIỆT NAM Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
62 NGUYỄN THỊ THÚY NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
63 HUỲNH THỊ ĐÀO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
64 VÕ HỒNG DANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
65 TRẦN THỊ MINH TUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
66 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
67 NGUYỄN THỊ TRUNG THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
68 BÙI THỊ THUẬN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
69 NGUYỄN THỊ HOÀI TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
70 NGUYỄN THỊ MINH QUÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
71 NGUYỄN THỊ THANH VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
72 ĐỖ THỊ DIỆU LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
73 HOÀNG THỊ NGỌC HIẺN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
74 NGUYỄN THỊ THẢO VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
75 PHẠM THỊ HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp